logotype logotype

Styrelsenytt/infoblad

Aktuellt från styrelsen:

Planerade styrelsemöten 2023
5 Torsdag 25 maj 1400 – 1800
6 Torsdag 15 juni 1500 – 1800
7 Torsdag 24 augusti 1500 – 1800
8 Torsdag 21 september 1500 – 1800
9 Torsdag 26 oktober 1500 – 1800
Klubbkonferens 12 november
Unionsråd 18–19 november
10 Torsdag 23 november 1500 – 1800
11 Torsdag 14 december 1500 – 1800