Verksamheten

Roslagens Båtförbund är ett ideellt och allmännyttigt förbund. Förbundets medlemmar är båtklubbar utmed Upplandskusten. Roslagens Båtförbund är ett regionalt förbund inom Svenska Båtunionen.
RBF:s uppgifter är att ge anslutna klubbar information, service och utbildning, samordna gemensam verksamhet samt samla och ta till vara klubbarnas intressen i båtlivsfrågor i enlighet med stadgarna.

Stadgar för Roslagens Båtförbund

Stadgar 2017  Fastslogs av Båtdagen 2017.