logotype logotype

Aktuellt

Viktigt!

Före 1 februari ska Årsrapporten i BAS göras.

Aktuellt i styrelsen

Senaste från styrelsen: Informationsblad

Planerade styrelsemöten 2023
Möte 2 15 februari i Östhammar

Informationsblad 2023

Informationsblad januari

Båt och motorstölder

Meddelande från Polisen i Norrtälje och Coboats.

Härmed inbjuds ni till möte om båtrelaterade frågor/ båtsamverkan. 28 januari 2023 kl.13.00 -16.00 I Norrtälje Återkommer med aktuell lokal. Anmäl deltagande till Erik Mattson mail: er98ma@hotmail.com Tanken bakom mötet är att befintliga båtsamverkans- grupper, men också de som är på gång att börja, liksom de väl etablerade ska ha nytta av mötet. Deltagande är samarbets-partners som båtägare, företagare, båtklubbar, Larmtjänst/försäkringsbolag, föreningar mm.

BAS 3

BAS 3 är igång sedan en tid. Vi försöker se om det behövs mer information och utbildning kring detta. Frågor från våra klubbar kommer att avgöra vad och hur mycket som behövs. Se mer information under Utbildning!