logotype logotype

Aktuellt

Aktuellt i styrelsen

Hej alla. Vi är åter igång med årets verksamhet. Klubbkonferensen går av stapeln 12 november och anmälningsblankett och information kommer ut till klubbarna i slutet av oktober. Vi hoppas på stor anslutning då vi får besök av Jeper Sannel från Hydrographica som informerar om projektet Hamnguiden 10. 

Senaste från styrelsen: Informationsblad

Planerade styrelsemöten 2022
Nr 8 29 september
Nr 9 27 oktober
Klubbkonferens 12 november
Nr 10 24 november
Nr 11 15 december

Informationsblad 2022

Informationsblad maj

Informationsblad juni

Informationsblad augusti

Båt och motorstölder

2022-09-24

Merparten av brotten i Sverige har under september månad skett i region Stockholm. Norrtälje utmärker sig negativt med 6 stölder. Resten av Stockholm har haft 5 stölder men då på större geografisk yta. Vi är i stort beroende av era iakttagelser/iakttagelser i stadsmiljö, på landsbygden och i trafiken. Tack vare er har rörelsemönster observerats, personer identifieras och gods återtagits. Fotografier, detaljbilder på personer/fordon är avgörande då sammanhang, tillvägagångssätt, kartläggs. Snabb anmälan, omedelbar inom första dygnet, med motornummer är en förutsättning för positivt resultat. På flera platser har detta börjat bli riktigt bra. Samarbetet, insatserna och åtgärderna har utvecklats. Mvh Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde.

2022-09-21

Senaste dagarna har tre nya stölder skett i Norrby udde, Hallstavik. En av motorerna var på 100 hk. Flisbergen, Hallstavik, var utsatt dagarna innan. Det är mycket viktigt att det omgående sprids var senaste stölderna ägt rum. Gärningsmännen är kvar i området och för att förhindra brott behöver polisen polisanmälan med motornummer samt adress mm. Var noga med just adressen, vägnamn/ vägnummer, exakt brottsplats över var brottet skedde, på land i vatten, brygga osv. Deltagandet i Larmkedjan/nätverket är lågt i norra delarna av Norrtälje lokalpolisområde. Vi är beroende av iakttagelser/tips från hela kustremsan. Uppsala området har inte haft några brott. Nacka har haft en stöld. Anmäl intresse till mig så förmedlar jag kontakten. Mvh Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde. annika-v.eriksson@polisen.se

2022-09-16

Mellan den 11- 16 september 2022 tillgreps en 150 hk motor vid Träskveda, östra Vätö. Stor risk att flera båtägare/företag/marinor även är bestulna utan att veta om det. Kontrollera era båtmotorer och ifall ni är bestulna är det mycket viktigt att ni omgående inkommer med uppgifter om motornummer. Ska godset kunna stoppas i Sverige/utomlands måste polisen ha ett korrekt motornummer som läggs in i systemen. Först därefter kan polisen i Sverige/utomlands få träff i systemen och misstänkt gods kan beslagtas och gärningspersoner gripas. Mvh Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde.

2022-09-15 21:30

Iakttagelse har gjorts under dagen i Norrtälje av fordon som kan sättas i samband med gränsöverskridande brottslig verksamhet. Detta gör att det är stor risk för stölder av båtmotorer i närtid i området. Var observanta på misstänkt beteende i anslutning till båtklubbar/marinor. Var mycket observanta på båtar i området och tänk på att gärningsmännen rör sig tyst i anslutning till stölden. Pågående stölder ska in till 112, iakttagelser kan med fördel lämnas till ledningscentralen via 11414 begär ledningscentralen om bedömningen görs att personer/fordon bör kontrolleras/identifieras omgående. Lämna tips via internet, lämna tips, eller via 11414.

Mvh Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde.

2022-09-09

Tro inte att man är säker på att få ha sin båt i fred bara för att den ligger nära huset.

Båt har tillgripits i Bergshamraviken. (Virkesvägen) Det är en HR 390 utan motor som låg vid bryggan 25 meter från fastigheten. Stölden har skett mellan den 1 – 7/9.

2022-09-08

Ytterligare en båtmotor tillgripen den 4 – 5 september vid Grisslehamn. Motorn var på 50 hk. Drev tillgreps samtidigt. Gränsöverskridande brottslig verksamhet är nu i Norrtäljeområdet. Stor risk för ytterligare stölder. Var noga med att motor-numret överlämnas och skrivs in i grundanmälan så fort som möjligt. Detta är avgörande om gods ska kunna identifieras som stöldgods i Sverige och utomlands. Mvh Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde.

2022-09-07

Den 4- 5 september 2022 tillgreps en motor, 150 hk, från Fogdö, Grisslehamn. Båten låg i vattnet. Den 3- 4 september tillgreps en båt samt mindre motor, 2 hk, från land vid Hallstavik. Området Uppsala/ Stockholm har annars inte haft några stölder, senaste dagarna, förutom i Trosa och Västerås. Mvh Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde.

2022-08-31

Den 21-22 augusti 2022 tillgreps växelhus (40 hk) i Lavarö, Hargshamn. Växelhus har tillgripits under senare delen av augusti på flera ställen i Stockholm. Lidingö, Österskär och Täby har bland annat drabbats. Gärningsmännen tillgriper så stora växelhus som till 300 hk. Det föreligger ökad risk för tillgrepp då mörkret kommit och områdena är folktomma. Iakttagelser har gjorts av personer i båtar/fordon bland annat vid Urö/Löparö och Bergshamra i Norrtälje. Det är mycket viktigt att man omgående överlämnar uppgifter till polisen för åtgärd. Identifiering av personer/fordon är avgörande för att avbryta eventuellt stöldmoment.

Mvh Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde.

BAS 3

BAS 3 är igång sedan en tid. Vi försöker se om det behövs mer information och utbildning kring detta. Frågor från våra klubbar kommer att avgöra vad och hur mycket som behövs. Se mer information under Utbildning!