Aktuellt

Polisrapporter

Nytt meddelande från C0boats och Annika Eriksson, Norrtäljepolisen.

Senaste veckan har det varit 6 stölder i Norrtälje området. Stor aktivitet bland kriminella. Var vaksamma och försök fotografera/filma utan att det observeras i ännu högre grad. Notera landsnummer, fabrikat, färg och registreringsnummer. Inkom skyndsamt till polis. Observationer och fotografier görs regelbundet. Kvaliteten är mycket bra på foton och iakttagelserna. Stora motorer har tillgripits, vilket tyder på organiserad brottslig verksamhet. En önskan finns att ni försöker sprida brottsförebyggande arbete till de som inte är organiserade. Försök få med dem på i nätverksarbetet och sprid gärna kommande webbinarium.

Fler tråkiga nyheter – Rapport från Roslagen Norra.

Hargshamn har varit belastat av flera båtrelatrerade stölder och stöldförsök.

Mellan den  9/8 – 22/8 har okänd varit ombord på en båt och tillgripit verktyg.

Försök till tillgrepp av båt  mellan den 15/8-22/8. Okänd har brutit sig in i båten försökt f igång motorerna men  bara fått igång den andra.

Försök av stöld av båt samt stöld av en elmotor från mindre båt den 19/8-20/8.

Stöld av båt 9/8-18-8. Båt tillgripen och lämnat att driva på vattnet. Inget saknas dock några skador på båten.

 

 

Stölderna fortsätter i Roslagen. Mellan den 21 augusti och 23 augusti tillgreps en båtmotor, 40 hk, vid Lågarö. För att uppmärksamma båtägare, båtklubbar och företag om vikten av att starta båtsamverkan och vidta ytterligare åtgärder, kommer ni ha möjlighet att delta i webbinarium där frågan diskuteras. Du är välkommen att anmäla ditt intresse till Webbinarium den 13 september kl.18.00 där båtsamverkan och ytterligare åtgärder kommer diskuteras. Webbinariet genomförs genom en panel-debatt. Nedan frågeställningar kommer bely/sas: vikten av uppstart av båtsamverkan i utsatta områden olika förutsättningar, vilket medför olika angreppssätt brottsförebyggande arbete består av flera olika ben objekt/målsägande/gärningsperson, alla är lika viktig Anmäl dig genom nedan länk, därefter kommer du få en inbjudan/länk. Aktuellt datum kommer du kunna ansluta dig till mötet. https://www.larmtjanst.se/Handla-sakert/bat/webbinarium-batsamverkan-13-september/ (kopiera ovan länk genom att stå på den, högerklicka, välj kopiera hyperlänk, klistra sedan in Google chrome) Målgrupp är båtägare/båtklubbar/företagare i region Stockholm. Andra intresserade välkomna i mån av plats. Mvh Annika Eriksson, områdespolis i Norrtälje lokalpolisområde/ vikarierande ansvarig båtsamverkan/ region Stockholm.

Information från Annika Eriksson

Stölderna fortsätter i Roslagen. Mellan den 21 augusti och 23 augusti tillgreps en båtmotor, 40 hk, vid Lågarö. För att uppmärksamma båtägare, båtklubbar och företag om vikten av att starta båtsamverkan och vidta ytterligare åtgärder, kommer ni ha möjlighet att delta i webbinarium där frågan diskuteras. Du är välkommen att anmäla ditt intresse till Webbinarium den 13 september kl.18.00 där båtsamverkan och ytterligare åtgärder kommer diskuteras. Webbinariet genomförs genom en panel-debatt. Nedan frågeställningar kommer bely/sas: vikten av uppstart av båtsamverkan i utsatta områden olika förutsättningar, vilket medför olika angreppssätt brottsförebyggande arbete består av flera olika ben objekt/målsägande/gärningsperson, alla är lika viktig Anmäl dig genom nedan länk, därefter kommer du få en inbjudan/länk. Aktuellt datum kommer du kunna ansluta dig till mötet. https://www.larmtjanst.se/Handla-sakert/bat/webbinarium-batsamverkan-13-september/ (kopiera ovan länk genom att stå på den, högerklicka, välj kopiera hyperlänk, klistra sedan in Google chrome) Målgrupp är båtägare/båtklubbar/företagare i region Stockholm. Andra intresserade välkomna i mån av plats. Mvh Annika Eriksson, områdespolis i Norrtälje lokalpolisområde/ vikarierande ansvarig båtsamverkan/ region Stockholm.

Den 24- 25/8 tillgreps två motorer, 150 hk båda två, vid Andersvedja. Stor risk för fler stölder i Norrtälje området. Mvh Annika Eriksson, områdespolis Norrtälje lokalpolisområde.