Aktuellt

Aktuellt

Nytt från Svenska Båtunionen

  • 2020-11-18

    Båtriksdagen 2020 hölls digitalt den 15 november.

  • 2020-11-17

    Svenska Båtunionen har avstyrkt utredningens förslag om en samordnad terminologi och att hamnar för fritidsbåtar ska omfattas av detaljplanekrav. Vi ser att utredningens förslag kommer att påverka båtklubbar negativ, både ekonomiskt och administrativt samt leda till ett mer segregerat båtliv där färre personer kommer kunna utöva ett vattenburet friluftsliv. 

Polisrapporter

INFO från Polisen.
Norrtälje lokalpolisområde har hittills haft 78 stölder av båtmotorer. 46 st har skett i Norrtälje området och 32 st i Hallstavik/Väddö området. Under 2019 skedde 107 stöld av båtmotor totalt i lokalpolisområdet. 87 stölder i Norrtälje och 20 i Hallstavik/Väddö. Brotten har minskat totalt sett.
En förskjutning har skett från Norrtälje till Hallstavik/Väddö. Det är dags att ordna för kommande års båtvakt. Då ni planerar arbetet tänk både på synlig vaktgång och dold vaktgång, beakta gärningsmän som kommer från land och vatten. Tänk efter när brotten brukar ske beträffande tidpunkt på året, veckan och dygnet!. Fundera var brotten sker. Är det i hamnen, vid enskild brygga eller vid fritidshuset, sker stölderna från vattnet eller på land?. Glöm inte rekognoseringar dagtid i hamnen och vinterförvaringen!. Kontakta grann- båtklubbarna, se om ni kan samplanera vakten så att ett större område täcks. Sätt in båtvakt- insatserna vid sjö- isättning, upptag och vid skolstarten. Prata genom hur ni gör vid upptäckt, larmnummer och om man ska visa sig alt dölja sig.
Vid frågor kontakta undertecknad via mail.
Med vänlig hälsning, Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde.
annika-v.eriksson@polisen.se