logotype logotype

Aktuellt

Årsmöte/Båtdag 2024
Dokument
Kallelse/Dagordning
Verksamhetsberättelse
Proposition 1 – Verksamhetsplan
Proposition 2 – Budgetförslag
Balans och resultatrapport
Valberedningens förslag till styrelse

Båtägare får en ny chans att skrota sina gamla och uttjänta båtar på ett miljövänligt sätt.

Havs- och vattenmyndigheten tillför 9,5 miljoner kronor till skrotning för att få bort fritidsbåtar och motorer som annars kan förorena miljön.

Blir båtarna liggande i naturen kan de läcka farliga ämnen, exempelvis tennorganiska föreningar och tungmetaller såsom koppar och zink, som kan skada vattenlevande djur och växter.

Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den sista december 2024, men pengarna kan ta slut och det är först till kvarn som gäller, enligt myndigheten.

Skrotningen görs via nätverket Båtretur som tar emot fritidsbåtar och tvåtaktsmotorer med förgasare.

Viktigt!

Till dig som är BAS Ansvarig

Det är viktigt att den som ansvarar för uppsättningen av BAS-K i klubben får denna information. Det vill säga den eller de personer som gör inställningar för behörighet och andra inställningar för hur BAS-K ska fungera i just er klubb.

Här är nästa utbildningstillfälle. Anmälan sker därifrån och man får en påminnelse i sin mail när kursen ska gå av stapeln.

Möjlighet att tilldela administratörsbehörighet till medlemsgrupp försvinner.

Administratörsbehörighet i BAS ska endast tilldelas dem som ska administrera klubben och har behov att komma åt delar av BAS systemet för detta.
Om man ges behörighet att administrera någon del så innebär detta att man får tillgång till administratörsverktyget i BAS. Detta oavsett om man har behörighet via sitt konto “Klubbadmin” som är den högsta behörigheten i BAS-K, eller om man har behörighet att administrera delar av systemet via den sk behörighetsmatrisen.

Möjligheten att koppla administratörsbehörighet till medlemsgrupp har dessvärre missbrukats och klubbar har tilldelat administratörsbehörighet till grupp bestående av samtliga medlemmar i klubben eller än värre till grupp som inte ens är medlemmar. Detta är inte förenligt med GDPR och personers integritetsskydd.
Som vi tidigare meddelat kommer därför möjligheten att koppla administratörsbehörighet till medlemsgrupp att försvinna från den 30 september 2023.

Det är rimligt att den som ges någon typ av behörighet att administrera klubben i systemet är funktionär i klubben. Därför blir möjligheten att koppla begränsad behörighet via behörighetsmatrisen styrd endast till funktionärer. 
Dessa kopplas till personer under menyn Klubb och valet funktioner.
Här kan klubben även skapa egna funktioner.
Behörigheten till funktioner tilldelas som nu under inställningar och valet behörighet.

Det är alltså inte tillåtet att ge alla medlemmar eller stora delar av klubben behörighet att komma åt administratörsverktyget!

Det finns en film med information om behörighet via funktion här.

BAS Ansvarig – vem är det?

BAS Ansvarig är en av fyra obligatoriska funktioner att registrera i BAS för BAS-användande organisationer (båtklubbar och båtförbund). Det innebär att man måste registrera en BAS Ansvarig för att kunna använda BAS.

Vad är då syftet med detta? Tanken är att BAS Ansvarig är huvudkontakt i sin båtklubb rörande BAS-relaterade frågor. När den centrala BAS-organisationen (utveckling, drift eller support) behöver informera om BAS så ska BAS Ansvarig alltid adresseras. Informationen skall BAS Ansvarig utvärdera och se vilka åtgärder som kan krävas samt se till att berörda inom den egna organisationen får del av informationen.

Den man utser till BAS Ansvarig ska ha övergripande kunskap om hur den egna klubben använder BAS. Det är nödvändigt för att avgöra om den mottagna informationen har inverkan på klubbens användning och om det innebär att det krävs åtgärder.

BAS Ansvarig får informationen per e-post vilket innebär att denne behöver ha en e-postadress registrerad på sitt personkort i BAS.

Svenska Båtunionens BAS-kommitté

Senaste angående BAS-utbildning

Ni som är användare av BAS bör ha koll på kommande utbildningar.

Detta gäller även dig som tidigare gått utbildning då BAS rättas och uppdateras kontinuerligt.

Gå in på Svenska Båtunionens hemsida  och titta i kalendariet för info om kommande urbildningar och hur du gör anmälan.

Även supporten i BAS har förändrats vilket ni kan läsa om på Svenska Båtunionens hemsida.

Även om införandet av BAS version 3 hade en något trög start ser vi inom RBF att åtgärder är vidtagna i och med förbättringar i systemet, kontinuerliga utbildningar samt förbättringar av supporten

/Med vänlig hälsning,

Håkan Zetterström

BAS ansvarig inom RBF

Båt och motorstölder

Nytt meddelande från Erik Mattsson i gruppen Information Båtsamverkan Roslagen Larmkedja Roslagen Båtsamverkan Lötaviken, Västanvik Vretaviken, Västanvik

Vad:https://www.praktisktbatagande.se/artiklar/sa-stoppar-du-tjuven
Lite att läsa och kanske delge andra.

Hittills i år har det varit relativ lugnt på stöldfronten. Vilket kan bero på det ymniga snöandet, men det har varit mer inbrott i sommarstugor runt om i vårt område. Och än är det för tidigt att tro att det inte blir några mer stölder av motorer och annat vid våra hus eller båthamnar.