logotype logotype

Aktuellt

Brådskande att upprätta en avfallshanteringsplan för båtklubbar med fler än 25 platser!

Läs mer på sidan Miljö!

Brostängning!

Trafikverket kommer att utföra nödvändigt underhållsarbete på delar av den öppningsbara bron över Älmsta från måndag 21 augusti 2023 kl. 00:00 till och med måndag 9 oktober 2023 kl. 00:00. Se mer HÄR>>  

HÄR finns karta!

Ingen broöppning kommer att kunna genomföras under denna tid. Båtar som ej kräver broöppning för passage under Älmstabron påverkas inte av denna partiella avlysning.

Viktigt!

Senaste angående BAS
Ni som är användare av BAS bör ha koll på kommande utbildningar.
Detta gäller även dig som tidigare gått utbildning då BAS rättas och uppdateras kontinuerligt.
Gå in på Svenska Båtunionens hemsida  och titta i kalendariet för info om kommande urbildningar och hur du gör anmälan.
Även supporten i BAS har förändrats vilket ni kan läsa om på Svenska Båtunionens hemsida.
Även om införandet av BAS version 3 hade en något trög start ser vi inom RBF att åtgärder är vidtagna i och med förbättringar i systemet, kontinuerliga utbildningar samt förbättringar av supporten
/Med vänlig hälsning,
Håkan Zetterström
BAS ansvarig inom RBF
 

Svenska Sjö QR märkning

Båtmärkningen bygger på att QR-klistermärken sätts på båtar, båtvagnar, ställningar mm. När man “blippar” QR-koden med en mobiltelefon så hamnar man på båtens egna webbsida. På webbsidan finns ett antal knappar: Vissa knappar syns för alla, vissa bara för båtägaren, vissa bara för klubbens funktionärer. Denna märkning kommer att underlätta för hamnkapten, vid båtlyft, för dig som vill rapportera något till en annan båtägare, vid båtstöld m.m. Polisen kan blippa en upphittad båt på drift och direkt få reda på vems båt det är.
Du kan också själv som båtägare lägga in information som service mm på din båtsida.

Du kan redan nu gå in på Svenska Sjös hemsida och läsa mer!

Båt och motorstölder

2023-09-22

Två stölder av båtmotorer har skett i Stenskär, Östhammar. Den ena motorn var på 50 hk. Stölderna har skett mellan 20 och 21 september 2023. En båtmotorstöld har skett i Moraviken, Bergshamra. Stölden upptäcktes under eftermiddagen. Anmälan ej inkommen ännu/ej synlig då den kan vara anmäld via internet/PKC. Båtupptagningarna är nu igång, vilket ökar risken för stölder både på land och i vatten. Var observanta på okända personer och fordon. Mvh Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde.

2023-09-20

Nytt meddelande från Roslagens Sjövärnskår i gruppen Larmkedja Roslagen Båtsamverkan

Vad:Inatt togs en motor i Hysingsvik. Motorn lastades på bil vid en plats där det ofta står utländska bilar med fiskare. Risk för fler stölder i närmorådet så håll koll på bilar/personer som uppträder misstänksamt.

Klicka på länken nedan eller öppna appen för att läsa meddelandet.

2023-09-27

Ny stöld upptäckt under dagen vid Lavarö, Hargshamn, samma plats som för ca 1 vecka sedan, samma objekt 60 hk. Dessutom har ytterligare en stöld anmälts från tidigare omgång också på samma plats i Hargshamn. Den var på 20 hk.

Var därför observanta och då speciellt i de områden/platser som tidigare drabbades för en vecka sedan längs med kusten. Vidta åtgärder i form av vakt dag/kväll/natt. Tänk gärna nytt, synligt/dolt/från land/från vattnet. De rekognoserar med bil, rör sig vid bryggorna till fots, gärna med fisk-spön. Ta kontakt vänligt, fråga efter ärendet då de ser vilsna ut, om de kört fel, vad de fiskar, om de varit här förut mm. Fotografera närbild både på person/fordon, översiktsbild, detaljbild på fordon/skylt/fabrikat/färg/landsnummer. Gör gärna detta innan kontakt. De försvinner snabbt, är observanta.

Bifogar inbjudan till Båtsamverkans möte i Norrtälje senare i november, närliggande områden i Uppsala/ Stockholm är också inbjudna. Återkommer med lokal. Mvh Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde.

Inbjudan till Båtsamverkans möte Den 25 November 2023 kl.13.00-15.00 kommer det vara ett Båtsamverkans möte i Norrtälje. Larmtjänst och Kustbevakningen kommer att informera om aktuell lägesbild, samverkan, enkätsvar från genomförd undersökning om båtbrott och gränsnära områden/ ny lagstiftning mm. Båtklubbar, företag och föreningar är välkomna.

Sprid gärna mötet till de som inte har samverkan/ ligger ensilgt dvs enskilda fastighetsägare med båt utan naturlig samverkanspart. Ovan är exempel på frågeställningar som kommer belysas. Hur kan vi gemensamt arbeta med/ utveckla Båtsamverkan och förbättra kommunikationen?. Hur kan jag som enskild båtägare förebygga brott?. Hur kan jag hjälpa till och sprida information om aktuella brott?. Varmt välkomna! Återkommer med lokal.

Anmäl deltagande till undertecknad på mail. Mvh Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde. annika-v.eriksson@polisen.se

2023-09-14

Under morgonen och eftermiddagen har det varit aktivitet i Norrtälje lokalpolisområde vad gäller internationella brottsnätverk. Iakttagelser har gjorts i Grovstanäs och Finsta av personer och fordon. Eventuellt också i Urö, Vättershaga. Det kan vara stor risk för båtmotorstölder i närtid. Mvh Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde.

2023-09-13

Mellan den 3 och 10 september 2023 har det stulits delar från motor samt motorer vid Lavarö, Hargshamn. Det är propeller, drev, kåpa och navigator till en 60 hk motor som tillgripits. Motorn dock anträffad. De andra motorerna som tillgripits är på 20 hk och en 9,8 hk. Anmälningarna har dock inte kommit in ännu på samtliga tillgrepp. Mellan den 24 augusti och 6 september har två stycken 250 hk motorer tillgripits på en ö i Åkersberga. Gärningsmännen är därmed båtburna. Vid Bosön, Lidingö, har en 80 hk motor tillgripits mellan den 28 augusti och 1 september. Propeller/växelhus tillgreps också vid samma tillfälle. Tänk på att anmäla omgående vid upptäckt så att polis kan utföra brottsplatsundersökning med hund/DNA- sök. Polisen behöver uppgifterna för att kunna förebygga, se tillvägagångssätt/rörelsemönster mm. Det går bra att komplettera senare. Försök dock få med motornummer så fort som möjligt då dessa uppgifter läggs in i system, varpå motorn blir sökbar vid anträffande utomlands. Om polis inte får träff på motornummer släpps misstänkta personer med godset vidare. Mvh Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde.

2023-08-29

Norrtälje lokalpolisområde har haft flera båtmotor-stölder senaste tiden. Lavarö i norr utsattes mellan den 19- 23 augusti för en stöld av en 60 hk motor. Därefter tillgreps två båtar vid Mälby, Väddö. Motorerna var på 115 respektive 50 hk. Rörvik, Väddö, blev även av med två båtar. Den ena motorn på 115 hk. Den 16 augusti anträffades en båt vid Håknäs, Vätö, motorn tillgripen. Ägaren är fn okänd. Motorn var av större modell. Under augusti månad har Eskilstuna haft 11 båtmotorstölder hittills. Centrala Stockholm 8 st, Norrtälje lokalpolisområde 6 st, Nynäshamn 1 st, Östhammar 1 st, Karlholmsbruk 1 st samt Uppsala 5 st. Resterande Sverige har haft ett fåtal båtmotor- stölder på flertal platser. Viktigt att anmälan görs snabbt, motornummer behövs för att det ska bli stopp för gärningsmännen utomlands. Rörelsemönster/tillvägagångssätt måste spridas både bland båtägare, båtklubbar och företag/föreningar för att vi tillsammans ska kunna vidta åtgärder som stoppar brotten. Mvh Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde.

2023-08-26

Upphittad båt vid Håknäs, Vätö idag den 26 augusti 2023. Båten är en Buster Magnum med kapell. Ägaren efterlyses. Inkom med motornummer skyndsamt. Mvh Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde.

2023-08-25

Motor, 115 hk, tillgripen i Väddö mellan den 22-23 augusti 2023. Östhammar och Karlholmsbruk har även drabbats av stölder. Var noga med platsangivelsen, där brottet skett, när ni anmäler. Lämna in detta samtidigt då ni gör anmälan. Försök lämna motornummer också då ni anmäler stölden. Tänk på att internetanmälningar inte omhändertas omgående. Det blir med andra ord fördröjningar på många ställen som medför att godset kan försvinna lättare. Mvh Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde.

2023-08-16

Just nu den 16 augusti 2023 har en båt anträffats vid Håknäs, Vätö. Motor är tillgripen och av stor modell typ 300 hk. Ägaren underrättad. Gärningsmännen har troligtvis kommit sjövägen. Var observanta och inkom skyndsamt med observationer. Den 10 augusti tillgreps två motorer vid Gräddö, 130 respektive 225 hk. Sedan den 9 augusti har det inte varit några andra stölder i region Stockholm. Östhammar/Öregrund har inte heller varit utsatta. Mvh Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde.

2023-07-27

Varning
Den 26 juli 2023 vid 19.00 tiden lämnade två män en båt vid Lunda i Norrtäljeviken. De åkte iväg på vattnet i en vit roddbåt. Senaste tiden har det varit tillgrepp av större båtmotorer norröver vid Östhammars område och i Grisslehamn. Iakttagelser av misstänkta personer/fordon har skett i Norrtälje trakten. Det kan antas att det var gärningsmän som har lämnat båten vid Lunda. Med andra ord rör sig gränsöverskridande organiserad brottslig nätverk i Norrtälje området och då speciellt vid Lunda. Tänk på att gärningspersonerna är som sagt är båtburna och gärna opererar i större områden. Kontrollera era bryggor om det kommit dit okända båtar. Vid vakt är det bra om man inte röjer sig, utan ger polis en chans att komma till platsen. Var observanta på områden över viken, iläggningsramper/fritidshusområden med bryggor eller avskilda områden där gärningspersonerna kan arbeta med att ta av motorerna ostört. De kommer dra iväg båtarna till dessa platser. Larma polis via 112 vid pågående brott eller vid iakttagelser av personer och fordon som bör identifieras omgående 11414, ledningscentralen. Mycket bra jobbat ni alla som inkommer med bra tips snabbt och med alla dessa fina närbilder på misstänkta personer. Utan er hjälp skulle vi inte ha samma lägesbild vad gäller observationer av rörelsemönster och tillvägagångssätt. Fortsätt så och var mycket observanta framöver i och med att skolorna startar. Vårt område har inte haft mycket stölder alls, medan Stockholm varit drabbade. Det kan vara vår tid nu med många stölder. Det är endast Växjö som haft en stöld senaste dygnet i Sverige. Mvh Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde.

BAS 3

BAS 3 är igång sedan en tid. Vi försöker se om det behövs mer information och utbildning kring detta. Frågor från våra klubbar kommer att avgöra vad och hur mycket som behövs. Se mer information under Utbildning!