logotype logotype

RBF

RBF:s organisation

RBF har som uppgift att förse medlemsklubbarna med information från Svenska Båtunionens (SBU) styrelse och dess kansli. samt stödja klubbarna med den hjälp de behöver gentemot kommuner och myndigheter.

Det här är Roslagens Båtförbund

För närvarande är 31 båtklubbar medlemmar hos RBF. Alla klubbar, bryggföreningar och båtsällskap utmed Roslagskusten är välkomna!

Roslagens Båtförbund är ett ideellt och allmännyttigt förbund. Förbundets medlemmar är båtklubbar utmed Roslagskusten i Uppland. Roslagens Båtförbund är ett regionalt förbund inom Svenska Båtunionen.

RBFs uppgifter är att ge anslutna klubbar information, service och utbildning, samordna gemensam verksamhet samt samla och ta till vara klubbarnas intressen i båtlivsfrågor i enlighet med stadgarna.

Att din båtklubb är ansluten till RBF innebär en hel del viktiga fördelar. Läs mer om det in vår PDF ”Några skäl att vara med i RBF och SBU”!

Verksamhet

RBFs uppgifter är att ge anslutna klubbar information, service och utbildning, samordna gemensam verksamhet samt samla och ta till vara klubbarnas intressen i båtlivsfrågor.

Under knapparna finns närmare info om vad vi gör i Roslagens Båtförbund.

Har du några frågor går det bra att kontakta oss per e-post eller telefon. Se under ”Kontakt