RBF

RBF:s organisation

RBF har som uppgift att förse medlemsklubbarna med information från Svenska Båtunionens styrelse och dess kansli. samt stödja klubbarna med den hjälp de behöver gentemot kommuner och myndigheter.

Det här är Roslagens Båtförbund

För närvarande är 29 båtklubbar medlemmar hos RBF. Alla klubbar, bryggföreningar och båtsällskap utmed Roslagskusten är välkomna!

Roslagens Båtförbund är ett ideellt och allmännyttigt förbund. Förbundets medlemmar är båtklubbar utmed Roslagskusten i Uppland. Roslagens Båtförbund är ett regionalt förbund inom Svenska Båtunionen.

RBFs uppgifter är att ge anslutna klubbar information, service och utbildning, samordna gemensam verksamhet samt samla och ta till vara klubbarnas intressen i båtlivsfrågor i enlighet med stadgarna.

Aktuellt – i korthet

Nyheter, polisrapporter, planerade möten mm.

Introduktionen av BAS 3 uppskjuten. Se mer under Utbildning!

Alla dokument till Båtdagen finns nu på sidan Båtdagsprotokoll.

: PÅMINNELSE INBJUDAN 31 maj klockan 18 Båtsmansvägen 20B, Västanvik (760 15 Gräddö) Hittills varit dåligt med anmälningar men ser detta som enda chansen att finna en tid före sommaren. Är intresset mindre än 20 anmälningar till den 23 maj ställs mötet in och ett nytt försök görs till hösten. Vi har inte möjlighet att göra mötet digitalt så denna gång är det enbart närvaro på plats som gäller. Lokalen rymmer ca. 50 personer. Medverkande är Försäkringsbolag samt Polisen. Denna gång vill vi få till stånd en diskussion om vad som kan och behöver förbättras. Vi bjuder på fika …. Skicka er anmälan till mig på er98ma@hotmail.com Jag nås också på 070 181 01 04

Verksamhet

 

RBFs uppgifter är att ge anslutna klubbar information, service och utbildning, samordna gemensam verksamhet samt samla och ta till vara klubbarnas intressen i båtlivsfrågor.

Under knapparna finns närmare info om vad vi gör i Roslagens Båtförbund.

Har du några frågor går det bra att kontakta oss per e-post eller telefon. Se under ”Kontakt