Välkommen till Roslagens Båtförbund!

RBF företräder båtklubbar längs hela Upplandskusten. Är din båtklubb inte med kan vi komma ut och informera om varför den ska vara medlem i RBF och därigenom också Svenska Båtunionen.

Från Svenska Båtunionen

Visa fler händelser

Nytt från förbundet

Nytt från Svenska Båtunionen

  • 2020-05-29

    Låt båtsommaren bli så bra och säker som möjligt. Visa hänsyn, läs på väjningsreglerna, anpassa färden efter båten, besättningen och vädret. Använd flytväst och kontrollera att sakerna på din båt är hela och fungerar så minskar risken för olyckor.

  • 2020-05-19

    Svenska Båtunionen och Saltsjö Mälarens båtförbund har tagit fram några enkla tips för att motverka smittspridningen i båten och i hamnen. Printa ut och sätt upp på båtklubben, bryggan och klubbholmen.

  • 2020-05-15

    85 procent av personerna som anträffas omkomna genom drunkning i samband med fritidsbåtsolyckor saknar flytväst. 80 procent är män mellan 50-90 år och de flesta drunkningsolyckorna inträffar i insjö och med mindre fritidsbåtar. Årligen mister cirka 20 personer livet vid drunkningsolyckor med fritidsbåtar och totalt omkommer cirka 120 personer årligen genom drunkning i Sverige.

Visa alla nyheter

Video

Facebook

Båtklubbar