logotype logotype

RBF

RBF:s organisation

RBF har som uppgift att förse medlemsklubbarna med information från Svenska Båtunionens styrelse och dess kansli. samt stödja klubbarna med den hjälp de behöver gentemot kommuner och myndigheter.

Det här är Roslagens Båtförbund

För närvarande är 29 båtklubbar medlemmar hos RBF. Alla klubbar, bryggföreningar och båtsällskap utmed Roslagskusten är välkomna!

Roslagens Båtförbund är ett ideellt och allmännyttigt förbund. Förbundets medlemmar är båtklubbar utmed Roslagskusten i Uppland. Roslagens Båtförbund är ett regionalt förbund inom Svenska Båtunionen.

RBFs uppgifter är att ge anslutna klubbar information, service och utbildning, samordna gemensam verksamhet samt samla och ta till vara klubbarnas intressen i båtlivsfrågor i enlighet med stadgarna.

Aktuellt – i korthet

Senaste från styrelsen: Informationsblad

Nyheter, polisrapporter, planerade möten mm.

Ägare sökes till båt. Båt anträffad idag den 25 maj, troligtvis tillgripen under natten, strax söder om Grisslehamn på Väddösidan/Väddöviken. Okänd ägare som kan härröra både från Herräng och från Väddösidan. Mvh Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde.

Introduktionen av BAS 3 uppskjuten. Se mer under Utbildning!

Nu finns protokollet från Båtdagen under länken  Båtdagsprotokoll.

Verksamhet

 

RBFs uppgifter är att ge anslutna klubbar information, service och utbildning, samordna gemensam verksamhet samt samla och ta till vara klubbarnas intressen i båtlivsfrågor.

Under knapparna finns närmare info om vad vi gör i Roslagens Båtförbund.

Har du några frågor går det bra att kontakta oss per e-post eller telefon. Se under ”Kontakt