logotype logotype

RBF

RBF:s organisation

RBF har som uppgift att förse medlemsklubbarna med information från Svenska Båtunionens styrelse och dess kansli. samt stödja klubbarna med den hjälp de behöver gentemot kommuner och myndigheter.

Det här är Roslagens Båtförbund

För närvarande är 29 båtklubbar medlemmar hos RBF. Alla klubbar, bryggföreningar och båtsällskap utmed Roslagskusten är välkomna!

Roslagens Båtförbund är ett ideellt och allmännyttigt förbund. Förbundets medlemmar är båtklubbar utmed Roslagskusten i Uppland. Roslagens Båtförbund är ett regionalt förbund inom Svenska Båtunionen.

RBFs uppgifter är att ge anslutna klubbar information, service och utbildning, samordna gemensam verksamhet samt samla och ta till vara klubbarnas intressen i båtlivsfrågor i enlighet med stadgarna.

Aktuellt – i korthet

Senaste från styrelsen: Informationsblad

Nyheter, polisrapporter, planerade möten mm.

2022-10-15

2 personer synliga i Ortala, Väddö, kan sättas i samband med båtmotor- tillgrepp. Var observanta, stor risk för stölder. Mvh Annika Eriksson, Norrtälje lokalpolisområde.

På Polisen (Stockholms län) finns en artikel om att båtstölderna minskar.

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2022/september/farre-batmotorstolder-i-stockholms-lan/

Nu finns protokollet från Båtdagen under länken  Båtdagsprotokoll.

Verksamhet

 

RBFs uppgifter är att ge anslutna klubbar information, service och utbildning, samordna gemensam verksamhet samt samla och ta till vara klubbarnas intressen i båtlivsfrågor.

Under knapparna finns närmare info om vad vi gör i Roslagens Båtförbund.

Har du några frågor går det bra att kontakta oss per e-post eller telefon. Se under ”Kontakt