Hem Länkar Medlemmar Roslagens Båtförbund

En uppgift för RBF är att ge kunskap. Bilden visar en instruktion om HLR - Hjärt och Lungräddning, vid en Båtdag. Genom förbundet kan klubbarna få utbildning i båthantering, navigation, säkerhetsbesiktning, livräddning m m

Utbildning, instruktion, råd

Förbundet ger kunskap

Andan i ett båtförbund är samma som i en båtklubb. Man jobbar mot ett gemensamt mål och man gör det tillsammans. Vägen fram till resultat i en fråga kan vara olika lång, men genom att vi är många har vi lättare att nå målet.

Samarbete, samförstånd, gemenskap

Förbundets själ

Nyheter

Roslagens Båtförbund samarbetar med Svenska Sjö. Försäkringsbolaget som ägs bland andra av oss båtägare genom Svenska Båtunionen.

RBF-nytt 1 2019

RBF-nytt 2 2019

Nytt från polisen!

Hej på er!

Under november har det varit tillgripits en båtmotor, från Klyxenvägen, Östhammar, ett försök till stöld av båtmotor på Klevstigen Öregrund samt ett tillgrepp av båt på Ringvägen i Östhammar. Vid tillgreppen så har vittnen sett en SUV alt större bil med starka lyktor/fjärrljus. Vi kan konstatera att det finns tjuvar i farten som intresserar sig för båtar och båtmotorer. Var uppmärksamma, tänk på hur ni förvarar er båt/båtmotor. Ha koll på era båtar och motorer samt tänkt på hur de står uppställda, gör det svårt för tjuvarna. Märk båten och motorn med smartDNA och/eller Securmark. Mer nyheter här!


RBF-nytt 3 2019

OBS! Nytt!

Minnesanteckningar från Unionsråd och extra Båtriksdag 2019

OBS! Nytt!


RBF-nytt 4 2019

Minnesanteckningar från Klubbkonferensen 2019

Båtdagen 2020 Dokument