Hem Länkar Medlemmar Roslagens Båtförbund

En uppgift för RBF är att ge kunskap. Bilden visar en instruktion om HLR - Hjärt och Lungräddning, vid en Båtdag. Genom förbundet kan klubbarna få utbildning i båthantering, navigation, säkerhetsbesiktning, livräddning m m

Utbildning, instruktion, råd

Förbundet ger kunskap

Andan i ett båtförbund är samma som i en båtklubb. Man jobbar mot ett gemensamt mål och man gör det tillsammans. Vägen fram till resultat i en fråga kan vara olika lång, men genom att vi är många har vi lättare att nå målet.

Samarbete, samförstånd, gemenskap

Förbundets själ

Nyheter

Roslagens Båtförbund samarbetar med Svenska Sjö. Försäkringsbolaget som ägs bland andra av oss båtägare genom Svenska Båtunionen.

RBF-nytt 1 2019

RBF-nytt 2 2019

RBF-nytt 3 2019

OBS! Nytt!

Minnesanteckningar från Unionsråd och extra Båtriksdag 2019

RBF-nytt 4 2019

Minnesanteckningar från Klubbkonferensen 2019

Båtdagen inställd på grund av Coronaviruset!

BAS-nytt v 9 2020

SBU-nytt inför båtsäsongen

SBU-nytt mars 2020

RBF-nytt 1 2020