logotype logotype

Miljö

Aktuellt för båtklubbarna har senaste året varit frågan om båtbottnarna innehåller rester av TBT-färger. TBT har varit förbjudet i bottenfärger sedan 1989, men kan finnas kvar under andra färglager på äldre båtar och kan då spridas i naturen. För att undvika detta har SBU rekommenderat en metod – XRF-mätning – som dock kritiserats för att ge osäkra resultat. Läs om en undersökning av tillförlitligheten: https://pakryss.se/opalitlig-matmetod-kan-krava-sanering-i-onodan/

Naturvårdsverket har information om sanering: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/fororenade-omraden/skrovsanering-av-batbottenfarg

Transportstyrelsen har givit ut rekomendationer om hur man ska gå till väga: https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/miljo/rekommendation-sanering-batbotten-jan2022.pdf

RBF – miljö

Miljösamordnare för RBF är styrelseledamot Björn Geijer. Termen miljöansvarig i båtklubbarna bör bytas ut mot mot miljösamordnare, eftersom posten inte innebär något ansvar. Varje båtägare har sitt eget miljöansvar och båtklubbens styrelse har miljöansvar för sin verksamhet. Miljösamordnaren är den som närmast håller kontakten med miljösamordnaren i RBF för råd och hjälp i miljöfrågor.

Varje båtklubb bör ha en miljöpolicy och verka för att medlemmarna tar hänsyn till miljö och klimat i sin roll som båtägare. Det är bra om klubben upprättar ett dokument som visar vad som är viktigt att tänka på och också vilka regler som gäller inom klubbens område.

Svenska Båtuionen har mycket bra information om miljö som gäller båtliv och båtklubbar. SBU har dessutom en sida som är helt inriktad på båtmiljö: batmiljo.se