logotype logotype

Utbildning

Aktuella utbildningar 2022

Roslagens Båtförbund och Svenska Båtunionen informera om förändringar i BAS 3 tidsplanen
I bifogad text nedan har SBU förvarnat om förseningar med BAS version 3Roslagens Båtförbund  kan bara beklaga denna försening  och den eventuella omplaneringar som sker med anledning av detta. RBF ber att få återkomma med när vi kommer och kan hålla den utlovade utbildningRBF ber er läsa texten från SBU nedan med den nya angivna tidsplanen

Håkan ZetterströmBAS samordnare inom SBU

Från SBU:

BAS 3 nu tillgänglig för alla båtklubbar. De klubbar som inte deltagit i introduktionsutbildningarna kan inte komma in i BAS 3. Därför: Se till att klubbens basansvarige och någon mer genomför introduktionsutbildningen. Se information på SBU:s hemsida www.batunionen.com