logotype logotype

Utbildning

Aktuella utbildningar 2023

Utbildningar i BAS

Se till att klubbens basansvarige och någon mer genomför introduktionsutbildningen. Se information på SBU:s hemsida.

BAS 3

BAS 3 är igång sedan en tid. Vi försöker se om det behövs mer information och utbildning kring detta. Frågor från våra klubbar kommer att avgöra vad och hur mycket som behövs. Se mer information under Utbildning!

Ändringar i BAS inloggning m.m.

I kalendern på Svenska Båtunionens webb har flera webbinarieutbildningar lagts in.
kalendern på www.batunionen.se

Här finns bland annat de nya reglerna för för användandet av BAS. Det är viktigt att klubbens BAS-ansvarige har kännedom om detta för att undgå trassel.

Webbinar: Policys och regelverk för användande av BAS. – Svenska Båtunionen (batunionen.se)