logotype logotype

Utbildning

Aktuella utbildningar 2022

Roslagens Båtförbund och Svenska Båtunionen informera om förändringar i BAS 3 tidsplanen
I bifogad text nedan har SBU förvarnat om förseningar med BAS version 3Roslagens Båtförbund  kan bara beklaga denna försening  och den eventuella omplaneringar som sker med anledning av detta. RBF ber att få återkomma med när vi kommer och kan hålla den utlovade utbildningRBF ber er läsa texten från SBU nedan med den nya angivna tidsplanen

Håkan ZetterströmBAS samordnare inom SBU

Från SBU:

Ändrat datum för introduktion av BAS version 3

Efter tester och utvärdering har Unionsstyrelsen beslutat att skjuta fram introduktionen av nya BAS medlemssystemet till augusti 2022. Budgeten och tidsplanen för projektets färdigställande ligger kvar med målet att BAS version 3 ska vara klar i början av april.En särskild styrgrupp har tillsatts av Unionsstyrelsen för att stödja projektets slutförande, följa upp ekonomin och säkerställa att inga icke budgeterade kostnader uppstår. Verksamhetschef Peter Karlsson har getts i uppdrag att organisera utbildningen av BAS-coacher och båtklubbar för att Svenska Båtunionen ska kunna tillhandahålla bra utbildning och support i nya BAS för båtklubbar och båtförbundUnionsstyrelsen har beslutat att vänta med inflyttningen till augusti för att säkerställa att samtliga båtklubbar fått möjlighet att genomgå utbildning och att tillräckliga supportresurser finns tillgängliga som stöd. Tidpunkten för stängning och migrering av data är också vald utifrån att den ska påverka båtklubbarnas arbete så lite som möjligt. Utbildningarna kommer att starta så snart manualer och digitala utbildningsresurser är färdiga vilket vi utgår ifrån kommer att vara klart till sista veckan av april. Utbildningarna kommer att genomföras under april – juni samt andra halvan av augusti.

Det är viktigt att båtförbunden och båtklubbarna fortsätter förberedelserna inför överflyttningen till nya BAS med städning av data i enlighet med tidigare utskickade instruktioner och kommande anvisningar.

Övergripande tidsplan för BAS 3:

20 mars deadline för ”flyttstädning” av befintliga data inom båtförbund och båtklubbar för att utbildningssystemet ska kunna startas upp.

Vecka 14-16: Färdigställande av utbildningsmaterial

Vecka 17: Start av utbildning för båtklubbar och båtförbund

Augusti: Stängning av BAS V. 2, migrering av data till BAS version 3

Augusti: (exakt datum meddelas senare) BAS 3 tillgänglig för alla båtklubbar.

För frågor kontakta Gary Börjesson, ordförande BAS kommittén, e-post: gary.borjesson@batunionen.com.