Ungdomsverksamhet

För en allmännyttig båtklubb är en av de utmärkande dragen en fungerande och aktiv ungdomsverksamhet.

Ungdomsverksamhet

Flera klubbar har väl utvecklad ungdomsverksamhet och de delar gärna med sig av sina erfarenheter till andra klubbar som just ska börja eller har svårt att få igång sin satsning på ungdomar.

Vårda ungdomarna - de är nyckeln till en sund utveckling av båtlivet

Här kommer olika ungdomssatsningar att redovisas. Du kan själv vara med och bidra när något är på gång i din klubb.

Ungdomsledarstipendium

Varje år delas en summa pengar ut till Årets Ungdomsledare. Klubbarna anmäler och förbundsstyrelsen utser vinnaren/vinnarna som diplomeras vid Båtdagen. Se vidare Roslagens_Batforbunds_Ungdomsledarstipendium  hur klubben kan söka stipendiet.

Ungdomsledarträff

Varje år inbjuds klubbarnas ungdomsledare och ansvariga för ungdomsarbetet till en konferens. För detta år 2020 är vårträffen inställd men en ny träff kommer att anordnas i höst eller till nästa vår.