Miljö

Miljöfrågor är väsentliga för båtklubbarna.

Aktuella miljöfrågor

Våren med arbete inför sjösättning och båtsommar närmar sig. Vi vill därför påminna om att använda rätt bottenfärg samt att leverera tomma färgburkar hos någon miljöstation.

Klubben ska ha en miljöplan med information för klubbens medlemmar vad som är en god miljö i klubben.