logotype logotype

Ungdomsverksamhet

Utbildningar och seglarskolor

Ungdomsverksamhet är ett av sätten att få nya båtlivsintresserade. Seglarskolor anordnas i flera av våra klubbar. Hur vi tar hand om våra ungdomar avgör om de blir kvar i båtklubbarna när de vuxit upp. Klubbar som önskar stöd för att starta verksamhet för att engagera ungdomar kan höra av sig till RBF så gör vi vad vi kan för att verksamheten ska komma igång.

Även klubbar som inte har en aktiv segelsektion kan anordna verksamhet som inkluderar ungdomarna. Serva båtmotorer, kurs för att lära sig sjöregler för vattenskoteranvändare, navigationskurser m.m. Det finns alltid mer att lära sig kring sjösäkerhet.

SBU har material för ungdomsverksamhet: https://batunionen.se/utbildning/klubb/ungdomsverksamhet-i-batklubben/