logotype logotype

Ungdomsverksamhet

Seglarskolor sommaren 2023:

Utbildningar och seglarskolor

Ungdomsverksamhet är ett av sätten att få nya båtlivsintresserade. Seglarskolor anordnas i flera av våra klubbar. Hur vi tar hand om våra ungdomar avgör om de blir kvar i båtklubbarna när de vuxit upp. Klubbar som önskar stöd för att starta verksamhet för att engagera ungdomar kan höra av sig till RBF så gör vi vad vi kan för att verksamheten ska komma igång.

Även klubbar som inte har en aktiv segelsektion kan anordna verksamhet som inkluderar ungdomarna. Serva båtmotorer, kurs för att lära sig sjöregler för vattenskoteranvändare, navigationskurser m.m. Det finns alltid mer att lära sig kring sjösäkerhet.

SBU har material för ungdomsverksamhet: https://batunionen.se/utbildning/klubb/ungdomsverksamhet-i-batklubben/

Roslagens Båtförbunds Ungdomsledarstipendium

Stipendiet på totalt 5000 kr skall årligen kunna delas ut till en eller flera ungdomsledare som är medlem i klubb ansluten till Roslagens Båtförbund.

Den/de som får stipendiet skall ha egen god erfarenhet av båtliv, kunskap om regler och innebörden av ”gott sjömanskap” och utmärkt sig genom att på ett föredömligt sätt i teori och praktik överfört detta till ungdomar.

Klubb ansöker skriftligen hos Roslagens Båtförbund senast den 1 februari året efter verksamhetsåret.

RBF:s styrelse tar beslutet som inte kan överklagas.