Kalender

Planerade möten RBF:

Coronapandemin har medfört att styrelsemöten och andra möten inte kan genomföras i enlighet med stadgarna. Styrelsen fortsätter dock att i möjligaste mån träffas, ute om det går annars via Skype eller liknande digitalt media.

Planerade mötesdagar för styrelsen 2021

18 februari
18 mars
15 april
20 maj
17 juni
19 augusti
16 september
14 oktober
11 november
16 december