Kalender

Från Svenska Båtunionen

Planerade möten RBF:

Coronapandemin har medfört att styrelsemöten och andra möten inte kan genomföras i enlighet med stadgarna. Styrelsen fortsätter dock att i möjligaste mån träffas, ute om det går annars via Skype.

11 juni Styrelsemöte nr 6 2020 Öregrund

20 augusti Styrelsemöte nr 7 2020 Östhammar utomhus eller om det inte går Skype.

17 september Skype Styrelsemöte nr 8 2020

15 oktober Skype Styrelsemöte nr 9 2020

5 november Skype. Styrelsemöte nr 10 2020

7 november Klubbkonferens och Båtdag om det är möjligt.