Dokument

Styrelsens protokoll

2020

Samtliga datum är preliminära tills de är protokollförda

protokoll för AU-möte 1-2020

Styrelsemöte 1 29 januari

protokoll för styrelsemöte 2020-2

Protokoll för styrelsemöte 2020-3

protokoll för AU-möte 2 -2020

Båtdagen 2020 29 mars (inställt p.g.a. Corona)

Konstituerande styrelsemöte 29 mars (Inget konstituerande möte då Båtdagen ställts in.)

Protokoll från au-möte 3 2020 (Ersätter styrelsemöte 4 2020)

Styrelsemöte 5 2020 

Styrelsemöte 2020-6

Styrelsemöte 7 20 augusti

Styrelsemöte 8 17 september

Styrelsemöte 9 15 oktober

Klubbkonferens 7 november

Styrelsemöte 10 5 november

Styrelsemöte 11 inte beslutat

2019

Protokoll nr 1 2019

Protokoll 2019-2

Protokoll för styrelsemöte 2019-3

Protokoll för styrelsemöte 2019-4

Protokoll för styrelsemöte 2019-5

Protokoll 6 2019

Protokoll för styrelsemöte 2019-7

Protokoll för styrelsemöte 2019-8

Protokoll för styrelsemöte 2019-9

Protokoll för konstituerande möte 2019

Protokoll från Båtdagen 2019

Minnesanteckningar från Klubbkonferens 9 november 2019