Dokument

Här finns nyheter från SBU:s kansli, BAS-nytt och förbundets egna medlemsinformation, RBF-nytt.
Också andra dokument som kan vara av intresse för våra medlemmar kommer att läggas upp här.

Båtdagen 2021

OBS! Ändring från tidigare utskickat förslag.

Båtdagen 2021. Ändring

Avsikten var att vi skulle genomföra Båtdagen digitalt i mötesverktyget Zoom. Vi har dock erfarit att det föreligger svårigheter för en del att kunna delta som vi hade tänkt, även om SBU erbjuder utbildning i Zoom. Hittills har endast tre personer anmält deltagande och även om det är två veckor kvar innan anmälningstiden går ut så bedömer vi att deltagandet skulle bli mycket begränsat.

Vi har därför vid styrelsemöte 2021-02-18 beslutat att genomföra Båtdagen i likhet med Båtdagen 2020, som avhölls i höstas genom ett utskick till alla klubbar där man fyller i en blankett och returnerar. Alla möteshandlingar kommer att skickas ut till alla klubbar och kommer också att publiceras på hemsidan www.rbf.se.

Mer information kommer framöver.

Håll ut!

Dokument

Aktiviteter & Inbjudningar

Protokoll