Stöldvarning

2021-08-30
Nytt meddelande från Coboats och Annika Eriksson, Norrtäljepolisen.

Senaste veckan har det varit 6 stölder i Norrtälje området. Stor aktivitet bland kriminella. Var vaksamma och försök fotografera/filma utan att det observeras i ännu högre grad. Notera landsnummer, fabrikat, färg och registreringsnummer. Inkom skyndsamt till polis. Observationer och fotografier görs regelbundet. Kvaliteten är mycket bra på foton och iakttagelserna. Stora motorer har tillgripits, vilket tyder på organiserad brottslig verksamhet. En önskan finns att ni försöker sprida brottsförebyggande arbete till de som inte är organiserade. Försök få med dem på i nätverksarbetet och sprid gärna kommande webbinarium.

Polisen och Coboats varnar nu nästan dagligen om motor- och båtstölder i vårt område. Håll koll!

Den 17-18 augusti 2021 tillgreps två motorer ur vattnet i Väddöviken. Motorerna är en 50 hk och en 60 hk. Viktiga frågor att ställa sig som båtägare, båtklubb eller företagare: Brukar det vara stölder där båten/båtmotorn är?. Tror du att tjuven skulle vilja tillgripa din båtmotor?. Har du blivit bestulen tidigare?. Är svaret ja på någon fråga måste du vidta brottsförebyggande åtgärder. Utgå från båtmotorn, dess miljö, kartlägg tidigare stölder på platsen, sätt in åtgärder på svaga punkter/störst problem. Tänk objekt/drabbad båtägare/målsägande/ gärningsperson. Välj lämplig metod, på rätt plats vid rätt tidpunkt. Tänk kort/lång sikt, olika nivåer, riktat mot båtägare, de som är i riskgrupp och redan drabbade. Samarbeta med andra båtägare/båtklubbar/företag. Ett bra brottsförebyggande tänk omfattar åtgärder innan stöld/under tiden/efteråt, med objektet/målsägande/gärningspersonen. Åtgärder ska förebygga själva stölden, underlätta att man får tillbaka den ifall den blir stulen samt få gärningspersonen gripen. Mvh Annika Eriksson, områdespolis Norrtälje lokalpolisområde.

13 augusti 2021
Varning
Text:
Försök till stöld av flera större motorer på södra Vätö under natten. Stor risk för ytterligare stölder i området.Rådmansö och Bergshamra har tidigare varit hårt ansatta. Gärningsmännen har varit i Östhammars området och Herräng. Om man går på tidigare val av plats, tidsföljd och tillvägagångssätt så är det stor risk för stölder i Norrtälje trakten. Vakthållning från land OCH sjö är strategiskt lämpligt. Dolt är att föredra. Samverkan mellan områden är önskvärt. Ring omedelbart om minsta iakttagelse. Mvh Annika Eriksson, områdespolis Norrtälje lokalpolisområde.
Information från Annika Eriksson 12 augusti 2021

5 stölder av större båtmotorer i Herräng senaste dygnen. Stor risk för stort antal stölder vid kustbandet ned mot Norrtälje. Områden som drabbats tidigare år i högre grad är Norrby udde, Hammarskogen, Ramviksvägen, Gryta, sydöstra delen av Vätö, Bergshamra, Gräddö, Lågarö, Håtö, Spillersboda och Vettershaga. Bevaka områdena gärna i samverkan med närliggande båtklubbar/företag. Gärna dolt/utan att röja er/från olika håll/ land/vatten . Ring pågående brott till larmnumret 112 och tips 114 14. Mvh Annika Eriksson, områdespolis Norrtälje lokalpolisområde.
Den 24- 25/8 tillgreps två motorer, 150 hk båda två, vid Andersvedja. Stor risk för fler stölder i Norrtälje området. Mvh Annika Eriksson, områdespolis Norrtälje lokalpolisområde.

Rapport från Roslagen Norra.

Hargshamn har varit belastat av flera båtrelaterade stölder och stöldförsök i höst.

Mellan den  9/8 – 22/8 har okänd varit ombord på en båt och tillgripit verktyg.

Försök till tillgrepp av båt  mellan den 15/8-22/8. Okänd har brutit sig in i båten försökt f igång motorerna men  bara fått igång den andra.

Försök av stöld av båt samt stöld av en elmotor från mindre båt den 19/8-20/8.

Stöld av båt 9/8-18-8. Båt tillgripen och lämnat att driva på vattnet. Inget saknas dock några skador på båten.