Stöldvarning

2021-08-30
Nytt meddelande från Coboats och Annika Eriksson, Norrtäljepolisen.

Senaste veckan har det varit 6 stölder i Norrtälje området. Stor aktivitet bland kriminella. Var vaksamma och försök fotografera/filma utan att det observeras i ännu högre grad. Notera landsnummer, fabrikat, färg och registreringsnummer. Inkom skyndsamt till polis. Observationer och fotografier görs regelbundet. Kvaliteten är mycket bra på foton och iakttagelserna. Stora motorer har tillgripits, vilket tyder på organiserad brottslig verksamhet. En önskan finns att ni försöker sprida brottsförebyggande arbete till de som inte är organiserade. Försök få med dem på i nätverksarbetet och sprid gärna kommande webbinarium.