RBF-nytt

2020-06-10
Mot bakgrund av att Corona-pandemin verkar gå åt fel håll igen samt att det är få anmälningar till Båtdagen som planerats till 7 november har styrelsen beslutat att inte genomföra den enligt planen. 

Vi kommer att skicka ut beslutsunderlag för nödvändiga beslut som klubbarna ombeds svara ja eller nej till. De klubbar som inte svarar antas vara positiva och kommer att räknas som jasvar. (Tyst medgivande).

Alla dokument finns att hämta hem från vår hemsida https://rbf.se/aktuellt-archive/material-till-batdagen-2020/

Beslutsunderlaget kommer att skickas ut snarast.

Hälsningar

Styrelsen gm. Leif Ehnström/sekreterare

Förbundsnytt 4_19

Förbundsnytt 1_20

Förbundsnytt 2_20

Förbundsnytt 3_20