Partiell avstängning av farleden vid Älmstabron

2020-09-07

Beslut om partiell avlysning av farled 508, delen under Älmstabron, Norrtälje kommun