Båtmotorbränsle

2021-08-15
Med anledning av diskussion om bränslet E10 till båtar kontaktades Volvo som avgav nedanstående svar.

Alla Volvo Penta motorer inklusive de gamla produkterna kan drivas med E10.
Den nuvarande ägarmanualen är mycket tydlig att E10 är tillåten. Det behövs ingen ytterligare förtydligande om det.
Det innebär att E50 är tillåtet utan att det faktiskt anges.
Men E28 är den högsta etanolblandning som finns och används var som helst. (Brasilien)
Tänk på att andra komponenter i båtens bränslesystem, som tank, slangar och externa filter (delar utanför Volvo Pentas kontroll) kanske inte fungerar med hög etanolblandning.
Med vänliga hälsningar 
Volvo Penta 
Kundservice