Hem Länkar Medlemmar

Båtdagen 2020

Kallelse

Verksamhetsberättelse inklusive bokslut.

Revisionsberättelse

Proposition 1 Verksamhetsplan

Proposition 2 Budget

Valberedningens förslag

Dagordning

Båtdagsprotokoll 2020

Proposition 3 Utvecklingsbidrag