Hem Länkar Medlemmar Roslagens Båtförbund

En uppgift för RBF är att ge kunskap. Bilden visar en instruktion om HLR - Hjärt och Lungräddning, vid en Båtdag. Genom förbundet kan klubbarna få utbildning i båthantering, navigation, säkerhetsbesiktning, livräddning m m

Utbildning, instruktion, råd

Förbundet ger kunskap

Andan i ett båtförbund är samma som i en båtklubb. Man jobbar mot ett gemensamt mål och man gör det tillsammans. Vägen fram till resultat i en fråga kan vara olika lång, men genom att vi är många har vi lättare att nå målet.

Samarbete, samförstånd, gemenskap

Förbundets själ

Nyheter

Roslagens Båtförbund samarbetar med Svenska Sjö. Försäkringsbolaget som ägs bland andra av oss båtägare genom Svenska Båtunionen.

BAS-nytt januari 2019

SBU-nyttt januari 2019

RBF-nytt 1 2018

RBF-nytt 2 2018

RBF-nytt 3 2018

RBF-nytt 4 2018

BAS-nytt februari 2019

BAS-nytt mars 2019

BAS-nytt v 13 2019

RBF-nytt 1 2019

BAS-nytt april 2019

OBS! Nytt!


BAS-nytt maj 2019

RBF-nytt 2 2019

BAS-nytt juni 2019

Nytt från polisen!

Hej. Norrtälje har just nu en nedåtgående kurva vad gäller båtmotorstölder. Resten av länet är det tvärtom uppåtgående.  

Senast var det stölder på Björkö- Arholma, skett någon gång kring ?- 3 - 5 juli. Smått och stort, 4 hk, 50 hk och 250 hk. Om ni har spårsändare och motorn blir tillgripen måste ni omedelbart kontakta tillverkaren för att få reda på hur den fungerar samt informera polisen skyndsamt för åtgärd!. Läs mer!


Häls. Annika Eriksson, Lokalpolisen Norrtälje.

BAS-nytt sept 2019

RBF-nytt 3 2019

OBS! Nytt!


BAS-nytt sept 2 2019

SBU-nytt oktober 2019