Hem Länkar Medlemmar


Båtdagen 2018

Extra Båtdag och Klubbkonferens 2016

Kallelse

Proposition 1. Verksamhetsplan 2018

Poposition 2 Budget för 2018

Verksamhetsberättelse för 2017

Valberedningens förslag

Slutligt Stadgeförslag 2017

Protokoll

Kristian Ehrlings OH-bilder

Båtdagen 2017

Kallelse

Verksamhetsberättelse för 2016

Stadgar för Roslagens Båtförbund
antagna på Båtdagen 2017

Fullmakt för Båtdagen

Revisionsberättelse

Proposition 1 Verksamhetsplan

Proposition 2 Budget
Balans och resultatrapport

Proposition 3 Nya stadgar

Valberedningens förslag

Dagordning

Deltagarlista

Båtdagsprotokoll 2017

Dokument

Klubbkonferens 2017

Minnesanteckningar

Dagordning

Revisionsberättelse

Båtdagsprotokoll 2018

Deltagarlista

Nyheter från polisen!

Norrtälje har just nu en nedåtgående kurva vad gäller båtmotorstölder. Resten av länet är det tvärtom uppåtgående.  

   Senast var det stölder på Björkö- Arholma, skett någon gång kring ?- 3 - 5 juli. Smått och stort, 4 hk, 50 hk och 250 hk. Om ni har spårsändare och motorn blir tillgripen måste ni omedelbart kontakta tillverkaren för att få reda på hur den fungerar samt informera polisen skyndsamt för åtgärd!.

   Person/personerna har tillgripit motorer vid insjöar, Erken tidigare i våras och nu på Björkö- Arholma.

   Tyngden på motorn avskräcker inte, man drar motorn på exempelvis en presenning. De använder gärna det målsägande lämnat på platsen.

   Jag gör utskick på försök via appen Coboat. Ladda ned den, så får du det senaste om var stölderna skett mm. Svenska sjö ligger bland annat bakom appen och den är gratis att använda. Båtklubben kan även nyttja den.


 15 juli