Hem Länkar Medlemmar


Båtdagen 2018

Extra Båtdag och Klubbkonferens 2016

Slutligt Stadgeförslag 2017

Protokoll

Kristian Ehrlings OH-bilder

Båtdagen 2017

Stadgar för Roslagens Båtförbund
antagna på Båtdagen 2017

Dokument

Klubbkonferens 2017

Minnesanteckningar

Unionsråd och extra Båtriksdag 2019

Minnesanteckningar

Klubbkonferens 2019

Minnesanteckningar

Klubbkonferens 2018

Minnesanteckningar

Båtdagen 2019

Båtdagen 2020