Hem Länkar Medlemmar

Båtdagen 2017

Kallelse

Verksamhetsberättelse inklusive bokslut.

Revisionsberättelse

Fullmakt

Proposition 1 Verksamhetsplan

Proposition 2 Budget
Balans och resultatrapport

Proposition 3 Nya stadgar

Valberedningens förslag

Dagordning

Deltagarlista

Båtdagsprotokoll 2017